WeCareIT

Användarvillkor

Produkten

Produkten är tillgång till en molnbaserad tjänst för dokumentation för LSS boenden. Exakta funktioner som erbjuds beror på vilket paket som avses.

Nyttjanderätt

Så länge licensavgiften betalas får plattformen användas, det är inte begränsat till antal anställda men man får bara använda för så många brukare som man betalar för. Nyttjande utanför det man betalar för kan leda till tillfällig avstängning för hela kontot. Man har endast nyttjanderätt och inga andra rättigheter.

Missbruk

Missbruk av plattformen leder till skriftlig varning, grova missbruk kan leda till direkt avstängning av användare eller hela kontot. Kunden meddelas om detta oftast i förväg men om det är nödvändigt att stänga av användare eller konton på direkten på grund av lagöverträdelser eller fara för personer eller andra verksamheter så sker informerandet i efterhand.

Lagkrav

Activate Investments AB / WeCareIT ansvarar bara för våra lagkrav, vi ämnar alltid uppfylla lagkraven som våra kunder och vår verksamhet har men det är helt kundens ansvar att säkerställa att vår tjänst och de säkerhetsåtgärder vi tar angående vår plattform uppfyller deras ansvar gentemot deras kunder, anställda och leverantörer. Inga skadestånd kan krävas av Activate Investments / WeCareIT för skador och/ eller kostnader (finansiella eller av annan natur) som kunden får till följd av att plattformen inte anses följa gällande lagar.

Skadeståndsbegränsning

Eventuella skadestånd är begränsade till licenskostnaderna kunden betalat. Vid eventuella driftstopp beräknas ersättningen ut proportionerligt till tiden tjänsten varit otillgänglig.

Uppsägning

Vid uppsägning så gäller 3 månaders uppsägningstid. Om man inte betalar så fryses tjänsten efter 30 dagars försening och stängs ner efter 90 dagar.

Pris

Priset gäller endast månad till månad och WeCareIT förbehåller sig rätten att ändra priset närsomhelst under perioden. Om kunden vill säga upp vid en prisändring så gäller inte uppsägningstiden utan de kan säga upp på direkten. Alla prisändringar meddelas minst 60 dagar innan de börjar gälla.

Betalning

Betalning sker kvartalsvis och i förskott, fakturan har 20 kalenderdagars betaltid.

Ägarskap av data

Kunden behåller fullt ägande av all information om sina brukare och personal och vi kommer aldrig gå in och titta på informationen. Vi kan av prestandaskäl analysera hur man använder plattformen, och metadata som hur många inlägg och när de görs.

Sekretess

Vi kommer aldrig dela med oss av information till tredje part om det inte krävs av lagen eller andra myndigheter om vi har rimliga skäl att tro att de har grund i sin förfrågan, detta sker i kommunikation med kunden. Om det skulle skett ett intrång eller läcka så rapporteras detta till Dataskyddsinspektionen och kunden inom 72 timmar.

Användarvillkoren

Om någon av villkoren bedöms inte giltiga så ska villkoren i övrigt fortsätta gälla.

Domsrätt

Kontraktet lyder under Svensk lagstiftning och alla tvister ska lösas i Stockholms tingsrätt