WeCareIT

Vanliga frågor

Vad är WeCareIT exakt?

expand_more

Det korta svaret är, en digital plattform för att hjälpa vårdboenden att leverera högre kvalitet vård, skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och samtidigt driva ner kostnader för verksamheten.

Det långa svaret är, alla utmaningar som vårdboenden har som vi kan lösa digitalt, det är något vi är intresserade av. Visste du att flera funktioner kommit som förslag från kunder eller i våra diskussioner med de om utmaningarna de möter och där vi tillsammans kommit på funktioner som kan lösa de. Ta vår närvarolista till exempel, den kom när vi hörde att flera kunder förde statistik över närvaron på papperslistor utdelade bland de olika arbetsgrupperna och att gruppchefen eller administratören fick jaga in de i slutet av varje månad och sen sitta i timmar och sammanställa för att räkna ut HAB-ersättningen. Ett slöseri med tid som ska läggas på vården istället tyckte vi och så var närvarolistafunktionen född!

Är det enkelt för nya användare att lära sig använda WeCareIT?

expand_more

Det korta svaret är ja. Det långa svaret är att alla nya verktyg innebär en viss lärokurva men vi fokuserar mycket på och får ofta feedbacken att vårt verktyg är intuitivt och enkelt. Det är en av våra starkaste ledstjärnor, att det ska vara enkelt, för om det är enkelt så används det, och det är det viktigaste. Vi skräddarsyr utbildningar för verksamheter som startar och har utbildningar varje vecka som är gratis för alla verksamheters anställda att närvara på. De täcker allt från utbildning av superanvändare till nya anställda som behöver lära sig plattformen. Vi har även en supportavdelning med videos och instruktioner för varje funktion. Vi har även fri support så om det är något ni inte förstår, så ringer ni bara Natalie.

Hur snabbt kommer man igång med WeCareIT?

expand_more

Det är lite individuellt men vi brukar säga att man ska räkna med ett par veckor. Vi har ofta er plattform på plats inför en demo men sen finns det flera saker som måste på plats innan verksamheten är redo. Framförallt handlar det om att föra över informationen och utbilda användarna som är några timmars investering från er sida över 1-2 veckor. Vi anpassar utifrån era behov och har haft verksamheter igång så snabbt som minuter efter en demonstration.

Vad har ni för bakgrund?

expand_more

WeCareIT’s resa började i ett LSS boende i Vagnhärad. Förenklat så tyckte verksamhetschefen att det inte riktigt fanns något bra system på marknaden, och de var väldigt dyra.

Hur mycket kostar det?

expand_more

Det är simpelt, när vi började titta så blev vi lite förbluffade över hur svårt det kunde vara att få en bra bild över hur mycket det skulle kosta, det fanns licenser för varje användare, sen molnavgifter, app-avgifter, serviceavgifter, startavgifter.

Dels var det komplicerat och sen så gav det ingen flexibilitet för de verksamhetersom använde sig av många deltidsanställda med niche-kompetens, eftersom det blev mycket dyrare.

Verksamheten betalar per kund helt enkelt, vilket betyder attnär ni tjänar mer pengar så tjänar vi mer pengar, och det är tydligare kopplat till hur mycket ni använder plattformen. Det finns inga konstiga startavgifter eller dolda priser.

Hur lång uppsägningstid är det?

expand_more

Du betalar bara för de kalendermånader du faktiskt använder plattformen. Vi rekommenderar dock att du för din egen skull i förväg planerar ett byte då det ofta blir glapp när man byter till något nytt. Vi är övertygade om att vår plattformhjälper verksamheter leverera bättre vård, bättre arbetsmiljö och i längden lägre kostnader, därför tror vi inte på att låsa in kunder. Om du vill byta, hör gärna av dig innan så kan vi se om vi kan lösa någon av utmaningarna ni möter.

Måste vi installera något?

expand_more

Nej, du kan nå vår plattform från vilken enhet som helst som har tillgång till Internet.

Är det säkert?

expand_more

Ja, vi följer riktlinjerna för LSS, HSL och SoL men vi går ofta längre än det. Vi förstår hur viktigt det är att det är säkert och vi ger även ut artiklar på hur man i verksamheten kan agera mer säkert, eftersom det alltid finns en mänsklig komponent som kan fela när det gäller säkerhet. Du får gärna höra av dig om du har några specifika frågor men några säkerhetsaspekter är, krav på långa alfanumeriska lösenord, all trafik krypteras (skyddas mot att folk försöker fånga upp den under resan) till och från sidan, dubbla backuper på geografiskt åtskilda platser, åtkomstkontroll, stänga av användare med ett klick, pin-kod och mycket mer.

Är det ett dokumentationssystem?

expand_more

Ja och nej, vi har dokumentation för HSL, SoL, LSS och arbetsmaterial samt genomförandeplaner. Däremot går WeCareIT mycket längre än det eftersom vi insåg att i grunden så handlade det om kommunikation, planering och processtöd. Mycket handlar om att se till att alla medarbetare vet vad som ska göras, när, av vem, på vilket sätt och var.

Hur länge har WCI funnits?

expand_more

En enkel fråga med ett komplicerat svar. Vi har funnits på den öppna marknaden i drygt 1 år men vi har varit verksamma i 4+ år. Anledningen till detta är att vi utvecklades i samband med min mors vårdboende och under flera år fanns vi bara tillgängliga för de. Fördelen med det är att vi kunnat verkligen gräva ner oss i deras behov samtidigt som vi fått möjlighet att säkerställa att funktionerna fungerar bra.

Hur ser samarbetet ut mellan WeCareIT och oss som verksamhet?

expand_more

Det är oftast upp till er men generellt kan man säga att vi jobbar nära alla våra verksamheter. Vi vill bygga ett samarbete där vi tillsammans försöker lösa era största utmaningar, det innebär ofta tät kontakt med vissa nyckelpersoner i verksamheten och de flesta verksamheterna har vi någon kontakt med varje vecka. Det kan handla om allt från ett problem de stött på, eller en diskussion om det bästa sättet att göra en sak.