WeCareIT

Digital plattform för vårdboenden

WeCareIT finns till för ett tydligt syfte, att höja vårdkvaliteten på svenska vårdboenden. Det kan inte vi göra själva men vi kan tillsammans med våra verksamheter jobba fram teknik som kan lyfta era sätt att arbeta, inom allt från kommunikation, planering och reflektion runt vårdinsatser.

Vi tror på att digitalisera stora delar av er verksamhet för att kunna skapa kompletta arbetsflöden som minimerar misstag, minskar tiden och luckor. Vi tror även att en av svårigheterna i dagsläget inte är att det inte finns system som har de grundläggande journalerna och funktionerna man behöver, utan att de av olika skäl inte används.

Vi jobbar väldigt verksamhetsnära och det syns, en kund som bytte från ett marknadsledande system fick en förbättring av dokumentation med 5 gånger.

Våra funktioner digitaliserar allt ni kan tänkas behöva kommunicera, från målen för brukarna, till vad som händer i veckan, rutiner eller att någon måste köpa mer mjölk. Vi gör det här för att ni ska få mer tid till vården, och vara utrustade med rätt information för att göra ert jobb och inte skapa onödig friktion inom arbetsgruppen eller hos era kunder.

Enkelt
Enkelt blir använt, använt ger resultat. Det är vårt motto och hjälper oss bara fokusera på det som ger er resultat, och skippa allt annat.
Skräddarsytt
WeCareIT är endast framtagen för vårdboenden, därför tar vi fram lösningar som passar era sätt att arbeta och vi behöver inte kompromissa.
Säkert
Säker förvaring med daglig backup och krypterad och skyddad information. I vår adminpanel kan ni lätt styra åtkomsten för era anställda.
Tillgängligt
Användbart och användarvänligt handlar mycket om att vara tydlig och att säkerställa att rätt personer har rätt information vid rätt tillfälle, inget mer, inget mindre.

Alla våra funktioner

access_time Rutinschema Rutiner är en viktig del av livet på ett LSS vårdboende och med vår rutinschemafunktion kan du lätt samla allt som behöver göras under dagen, eller visat per brukare. De anställda kan signera och som gruppchef eller verksamhetschef kan du följa upp och utveckla verksamheten med informationen, t.ex. om en rutin aldrig genomförs pga. brukare nekar så borde den troligtvis ses över eller diskuteras.
calendar_today Veckoschema Veckoschemat är en digital aktivitetskalender som visar en veckovy och kan även växlas till en månadsvy.<br><br>Här kan du lägga in möten, läkarbesök, helgaktiviteter med mera.<br><br>Schemat hjälper till att undvika dubbelbokningar av bilar, personal och brukare/klienter/elever. Relevant information som kontakter och adresser länkas direkt, och du kan klicka på en adress för att få vägbeskrivningar och restid till destinationen.<br><br>Veckoschemat är centrerat på aktuell vecka, men du kan navigera framåt och bakåt i tiden samt växla till månadsvy med toogle &quot;vecka/månad&quot; uppe i högra hörnet.<br><br>Du skapar en aktivitet på knappen nere till höger, sen anger du rubrik och innehåll. <br>OBS! För att spara en aktivitet måste du minst välja antingen en anställd, eller en enhet eller en brukare/klient/elev kopplat till aktiviteten.
message Flöde Flödet är en gemensam plats för kommunikation som ersätter sporadiska SMS, telefonsamtal eller kommunikation i online grupper så som facebook som ofta går till personal som inte jobbar.<br><br>Skriv ert inlägg i fältet och tryck på Enter för att publicera det. För att besvara ett inlägg, klicka på &quot;Svara&quot;.<br><br>Ni kan tagga varandra genom att använda tecknet &quot;@&quot;, vilket gör inlägget synligt för alla men riktat till en specifik medarbetare. Använd tecknet &quot;§&quot; för att dela uppladdade dokument i systemet. Ni kan även dela webbsidor, som till exempel delegeringsutbildning.
note Dokumentation Flexibel dokumentation för att säkerställa högkvalitativ vård.<br><br>&quot;Socialtjänst. För socialtjänsten gäller de regler i språklagen som anger att språket är svenska och att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Journalanteckningar och andra handlingar som upprättas och som hör till den enskildes personakt ska vara väl strukturerade och tydligt utformade&quot;.<br><br>-Socialdokumentation - Denna dokumentation är permanent och kan aldrig raderas. Det är viktigt att den är saklig, fri från antaganden, och enbart rör vård och omsorg för brukare/elever/klienter.<br><br>Arbetsmaterial - Anteckningar här ska fungera som stöd inom verksamheten och hör inte hemma i socialdokumentationen. Exempel är överlämningar, ökad förståelse kring en situation med antaganden från er som medarbetare för att se samband och eventuella mönster.<br><br>OBS! Om du som anställd är osäker på om det du vill dokumentera ska vara socialdokumentation eller arbetsmaterial, skriv det alltid som arbetsmaterial. Detta kan sedan vävas in i en månadsammanfattning.<br><br>Månadsrapport - Detta är en socialdokumentation (i ett annat format) för att ni ska kunna sammanfatta en period korrekt på ett övergripande sätt.
info Informationsboxar Vi har alla de där lådorna där vi lägger ner saker som behövs men inte har en tydlig plats, för oss på WeCareIT är det våra informationsboxar. Du kan tänka på de som anslagstavlor eller saker du brukar ha på lösa papper eller Post-its på jourrummet, nu tillgängligt digitalt för alla.<br><br>Det finns ett plus nere i höger hörn för att skapa ny information, du väljer vilken kategori den skall tillhöra och skriver ner informationen för att sen spara.<br><br>OBS - Finns inte kategorin du söker ? <br>Kan du enkelt skapa en ny (om du har behörighet till administratörspanel) där hittar du två länkar under Information som heter &quot;Redigera informationsflikar&quot; (redigerar dom befintliga) ,&quot;Skapa ny information&quot; (skapar en helt ny).
contact_mail Adressbok Kontakter länkade till varje brukare/klient/elev kan hanteras i systemet. Nere i högra hörnet hittar ni ett plus-tecken där ni kan skapa nya kontakter och fylla i omfattande information, inklusive:<br>Namn<br>Relation <br>Knyten till vilken brukare/klient/elev<br>E-postadress<br>Telefonnummer<br>Adress<br>Med mera<br><br>Kontakterna kan kopplas till aktiviteter i veckoschemat för att spara tid och underlätta för exempelvis vikarier.
format_list_bulleted Närvarolista Är du också trött på att samla ihop och jaga pappersnärvarolistor, och sen manuellt räkna ut HAB-ersättningen? Med vår lösning är det ett minne blott, alla grupper rapporterar för sina kunder, antalet timmar per dag och så räknar systemet automatiskt ut HAB-ersättningen för alla.
directions_car Körjournal Vår körjournal har massa smarta funktioner som gör att du sparar tid på att fylla i era resor, som att vi sparar destination och miltal på föregående resa och förifyller informationen så du inte behöver. Utöver det så kan vårt system räkna ut kostnader för kunderna för de resor som inte går via färdtjänst, och dela det mellan alla som är med i bilen.
check_circle Uppgiftslista Det finns många uppgifter som anställda måste göra på ett boende, från att ringa en rörmokare till att läsa nya rutiner eller gå en ny utbildning. Delegera och håll koll på uppgifterna som måste utföras med WeCareITs lätta uppgiftslista. Du kan även tilldela flera anställda likadana uppgifter med bara ett klick så du inte behöver repetera allt för 20 anställda. Om du vill så kan du även sätta påminnelser innan och vid uppgiftens deadline.
compare_arrows Vikariepass Lägg ut tillgängliga vikariepass så skickar systemet SMS-notifikationer till de vikarier som är intresserade och så kan de anmäla sitt intresse. Som administratör kan du lätt se vem som är intresserad och tilldela passet, varpå den personen får en notifikation om att han/hon fått passet. Varje anställd kan även se hur många som anmält intresse till alla pass så de kan avgöra hur stor sannolikhet det är att de får det.
group Mötesprotokoll Möten - Håll era möten direkt i systemet, integrera avvikelser och skapa uppgifter som kan följas upp vid nästa möte.<br><br>Nå ut till personalgruppen med automatiska påminnelser, där de anställda kan lämna sina synpunkter inför mötet. Dessa synpunkter blir synliga under mötet.<br><br>Efter mötet sparas ett mötesprotokoll som alla kan ta del av, eller dela med alla smidigt med ett knapptryck.<br><br>Funktion &quot;Administratörspanel &quot; Skapa agendor - Skapa nya agendor som kan återanvändas för olika typer av möten, såsom APT, boendemöten och möten med externa parter. Gå till Administratörspanelen och under rubriken &quot;Mötesprotokoll&quot; hittar ni länken &quot;Skapa dagordning&quot;.<br><br>Funktion &quot;Möten&quot; För att skapa ett nytt möte, använd knappen &quot;+ Nytt möte&quot; nere i högra hörnet. Protokoll för mötena som pågår visas under rubriken &quot;Planerade&quot; och protokoll för tidigare möten finns under rubriken &quot;Genomförda&quot;.
file_copy Dokumentdelning Oavsett antal funktioner så krävs det ibland att man ger alla tillgång till dokument, t.ex. för kvalitetsledningssystemet eller nya riktlinjer från Socialstyrelsen. Här kan du lätt ladda upp dokument, favoritmarkera de, som man behöver snabb tillgång till eller vad sägs om att länka och öppna dokument direkt från Flödet. På så sätt besparar du anställda tiden att navigera till Dokumentdelning och hitta dokumentet.
warning Tillbud Trots ens goda intentioner så går det ibland lite snett, det är ofrånkomligt och speciellt när man jobbar med människor och mycket händer hela tiden. Det viktiga är att du lär dig från det som gått snett och ser till att det inte händer igen. Det första steget för att påbörja detta förbättringsarbete är att synliggöra det som gått snett vilket du lätt gör med vår nya funktion för att anmäla tillbud.
medical_services HSL HSL är sjuksköterskans domän, och vårt system säkerställer att hen lätt kan skriva sina anteckningar där men att göra informationen tillgänglig för personalen på ett enkelt sätt. T.ex. så varnar vi för allergier och liknande när man går in på funktionen, man kan skapa omvårdnadsplaner som kan följas upp och logga mätvärden för att se utvecklingen på viktiga hälsoparametrar.
report_problem Rapportering Den här funktionen finns för att rapportera alla typer av avvikelser och gör det lätt att synliggöra och följa upp. Du kan även koppla riskbedömningar för att jobba enhetligt med era insatser.
security Riskbedömning Att förstå riskerna är kritiskt för att jobba förebyggande men också för att förstå var det kan ha gått snett förut. Genom att hjälpa er inte bara dokumentera risker men på riktigt förstå er riskprofiler och jobba proaktivt hjälper vi er undvika avvikelser och att ni enkelt kan förbättra insatserna när något skett. Riskbedömningar kan kopplas till avvikelserapporter och ni får en visuell översikt var ni har största riskerna i verksamheten.
book Genomförandeplaner Genomförandeplaner är grunden till arbetet och hos WeCareIT jobbar du integrerat med de, rutiner och dokumentation för att få till bra reflektion och uppföljning i vården.
school Individuella Studieplaner På WeCareIT kan ni sätta upp individuella studieplaner (ISPs) för varje elev och följa upp på alla mål och delmål ni kommer överens om. Att arbeta konsekvent och reflekterande är grunden till utveckling och att ha allt på samma ställe hjälper er skapa en helhetsbild.
healing Medicin Medicin - Tanken är att höja patientsäkerheten. Ha medicinlistorna i systemet, delegera med ett klick, få påminnelser om någon missar att ge medicinen. <br><br>Genom att trycka på funktionen &quot;Medicin&quot; kommer du till en lista med alla brukare/klienter/elever. Personal väljer den person som ska få läkemedel, trycker på det aktuella läkemedlet och signerar efter utförd åtgärd.<br><br>(Vi har även uppkopplade medicinskåp som säkerställer att ni har full insyn vem som öppnar skåpen, att de bara kan öppnas när en person jobbar samt varnas när det sker potentiella oegentligheter, t.ex. att ett skåp öppnas men signering inte sker.)
work Bemanning Tycker du schemaläggning och bemanning tar alldeles för lång tid? Då har vi lösningen för dig som kommer spara dig tid och besvär och skapa en bra arbetsmiljö för dina anställda. Den är under beta-test med våra verksamheter just nu men är snart tillgänglig för alla. Eftersom alla våra funktioner samarbetar med varandra kommer ni märka ett lyft i flera arbetsflöden.
star Hänt sen sist Hänt sen sist - Här finner du dokumentation såsom socialdokumentation, arbetsmaterial och omvårdnadsstatusar (från sjukvårdspersonal) sedan din senaste inloggning. Systemet registrerar när varje användare senast var inloggad och visar information från den tidpunkten.<br><br>Det är viktigt att du trycker på knappen &quot;Vidare&quot; uppe till höger för att bekräfta att du har läst ikapp, då blir även knappen inaktiv (grå markerad) tills något nytt som du missat uppkommer då är funktionen klickbar på nytt.