WeCareIT

Fokusera på era boenden, så faller allt annat in i led.

access_timePublicerat 17 juni 2020

Fokusera på era boenden, så faller allt annat in i led.

I och med att WeCareIT delar vårdboendens ambition att höja vårdkvaliteten så älskar vi att prata om hur man kan göra det, både med våra existerande och prospektiva kunder och alla däremellan. En sak som vi ofta landar i är hur viktigt fokuset på de boende är, något som kan låta uppenbart men som också kan vara svårt att göra helt rätt.

Ofta pratar vi med verksamheter där fokus snarare hamnat på processer, rutiner och de boendes mående faller ur centrum. Vi vill påstå att om du fokuserar på brukarna så kommer det mesta falla naturligt.

Det betyder inte att man inte har behöver bra processer, rutiner och hjälpmedel, men att de alltid ska sitt avstamp ifrån de boendes behov, och hur verksamheten påverkar deras mående och livskvalitet både i det korta och långa perspektivet.

Varför blir det så här då? Jo vi har ofta kommit fram till att det beror primärt på tre anledningar.

  1. Man startar med rimliga arbetssätt, rutiner osv. men man är inte tillräckligt responsiv för hur det funkar
  2. Anställda känner inte brukarna tillräckligt väl, det här är ofta ett problem där det rör sig mycket vikarier eller ställen med hög personalomsättning
  3. Informationen flyter inte fritt, vilket leder till att anställda inte agerar eller justerar arbetssätt utifrån brukarnas mående lika snabbt

Men de anställda då? De är också viktiga men om brukarna har det bra, så skapar det en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Det går helt enkelt inte att ha en bra arbetsmiljö för medarbetare om brukarna mår dåligt.

Det går helt enkelt inte att ha en bra arbetsmiljö för medarbetare om brukarna mår dåligt.

När brukare mår dåligt så ökar ofta vårdbehovet. Det leder ofta till sämre arbetsmiljö, man kan behöva trappa upp bemanningen, vilket kostar mer för kommunen och i sin tur kan påverka andra sociala insatser i längden.

En miljö där brukare mår dåligt tenderar också bli mer volatil där det är svårt att planera dagarna eftersom det ofta uppstår mindre avvikelser varje dag som gör den ordinarie behandlingen svår, utan boendestödjare fokuserar istället på att hantera dagens situation. Om man inte klarar av att jobba långsiktigt så påverkar det sen måendet och så är cirkeln nedåt igång.

Hur säkerställer man bra fokus på brukarna?

  1. Säkerställ att alla anställda verkligen förstår de boende, all dokumentation och arbete måste utgå från det rätta perspektivet
  2. Mät, säkerställ att rutiner osv som inte funkar eller ger de resultaten man vill justeras eller tas bort snabbt
  3. Se till att informationen flödar fritt mellan de som behöver det, vårdboenden är som vi nämnde snabbrörliga miljöer och för att verkligen kunna ha fokus på era boende så är det viktigt att de anställda är medvetna om förutsättningarna
  4. Överdriv inte administration mer ån det värdet det ger för att höja vårdkvaliteten